!

Wat zijn de voorwaarden voor een budgetwoning?

Aan het kopen van een budgetwoning zijn een aantal voorwaarden verbonden, omdat niet iedereen er aanspraak op kan maken.

Wat is een budgetwoning?

Sogent wil van Gent een stad maken waar betaalbaar wonen mogelijk is voor iedere Gentenaar. Zowel in haar eigen projecten als in die van haar partners bieden ze een aantal woningen te koop aan als budgetwoning. Een budgetwoning is een woning die wordt verkocht aan een geplafonneerd tarief. Deze woningen zijn toegankelijk voor kopers die voldoen aan bepaalde voorwaarden rond inkomen en de gezinssituatie.


De voorwaarden

Kandidaat-kopers die een budgetappartement willen aanschaffen, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voorwaarde 1:
Voor alle budgetwoningen geldt dat het de enige woning betreft. De kandidaat-koper(s) mogen der-halve alleen of gezamenlijk geen zakelijk recht hebben (eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal-recht) voor 100% op één of meer onroerende goederen, bestemd voor huisvesting, op het ogenblik dat hij/zij als eigenaar-bewoners 1 jaar in de budgetwoning zijn gedomicilieerd.

Voorwaarde 2:
De toewijsvoorwaarden met betrekking tot de inkomstengrenzen worden bepaald door een gemid-deld maximaal belastbaar inkomen van de kandidaat-koper(s) volgens de drie laatst gekende aan-slagbiljetten in de personenbelasting.

Bij de berekening van het gemiddeld belastbaar inkomen wordt de som van de gezamenlijk belastba-re inkomens van de in aanmerking genomen jaren gedeeld door het aantal in aanmerking genomen aanslagbiljetten. 

Het gemiddeld gezamenlijk belastbaar inkomen, omgerekend op jaarbasis, mag de hierna vermelde bovengrens niet overschrijden.

  • budgetwoning: max. gezamenlijk netto-belastbaar inkomen:  € 64.462,56
  • budgetappartement met één slaapkamer: max. gezamenlijk netto-belastbaar inkomen:  € 53.718,80
  • budgetappartement met twee slaapkamers: max. gezamenlijk netto-belastbaar inkomen:  € 59.090,68
  • budgetappartement met drie slaapkamers: max. gezamenlijk netto-belastbaar inkomen:  € 61.239,43

Per kind ten laste wordt deze grens verhoogd met € 3.418,10.

Meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op onze website www.betaalbaregezinswoning.be of je kan contact opnemen via het nummer 0477 82 52 09. Ook op de website van sogent vind je meer info over de voorwaarden.

Blijf op de hoogte van dit project

Lead Source
AssignmentHelper