!

Twee kranen geven de Schipperskaai karakter

Op 3 augustus 2016 verhuisden twee havenkranen van de firma Kesteleyn naar de Schipperskaai. In De Nieuwe Dokken vormen de kranen een van de vele verwijzingen naar het maritieme en industriële verleden van de plek. De omgeving van de nieuwe woonwijk kent namelijk een rijk industrieel verleden.

De Stad Gent wil dit stukje geschiedenis dan ook graag laten voortleven in de nieuwe woonwijk aan het water. Oude kranen, sporen, aanmeerpalen en andere typische havenelementen worden behouden en krijgen een nieuwe rol in het gebied.

Van alle industriële objecten die hier opnieuw een plek krijgen, zijn de kranen wellicht de meest opvallende. De blauwe kraan langs Dok Noord en de gele kraan bij de vroegere betoncentrale zijn al jaren bekende herkenningspunten in het gebied. De twee extra kranen die nu op de Schipperskaai worden geplaatst, maken het plaatje compleet.

Dat de nieuwe kranen op de Schipperskaai staan, is geen toeval. Al sinds de aanleg van het Handelsdok, in de eerste helft van de negentiende eeuw, bepaalden havenkranen de skyline langs het dok. Vele decennia later, in 1975, waren ze nog altijd met tien. Door deze twee kranen in het verlengde van de bestaande gele kraan op de Schipperskaai te plaatsen, ontstaat een soort maritieme promenade, waarbij bezoekers onder de drie kranen door kunnen wandelen en fietsen.

De twee kranen die naar de Schipperskaai kwamen, waren tot voor kort eigendom van de firma Kesteleyn, aan het Zuiddok. De zogenaamde Peinerkranen werden gebouwd in 1966 en 1974 en hebben meer dan 40 jaar dienst gedaan om zand en grind te lossen. Fijn detail: toen de kades aan het Zuiddok 25 jaar geleden werden vernieuwd, hebben de kranen al tijdelijk hijswerk verricht aan de Schipperskaai.

De kranen wegen elk 170 ton en hadden een maximaal hijsvermogen van 8 ton. De kranen zijn uitzonderlijk knap afgewerkt. Ze hebben een slank voorkomen en een stuurpost met dezelfde afwerkingsgraad als de carrosserie van de auto’s uit die tijd. Het ontwerp bracht destijds een serieuze meerkost met zich mee, maar het doel was duidelijk: de Gentse haven zo aantrekkelijk mogelijk maken.

De kranen werden verplaatst op initiatief en kost van Stad Gent.

Tijdens de verhuis kwam AVS langs voor een verslag, dat je hier kan bekijken.

Blijf op de hoogte van dit project

Lead Source
AssignmentHelper