!

Maak kennis met Dries Seuntjens, projectleider bij Ducoop

Achter het project De Nieuwe Dokken schuilt een immens team. Mensen die je voor de schermen al hebt ontmoet, in het traject van de bouw van jouw toekomstige woning en waarvan je misschien iets meer wil weten. Zoals Dries Seuntjens bijvoorbeeld.

Vorig jaar voltooide Dries Seuntjens een doctoraat rond afvalwater en hoe we daar meer mee kunnen aanvangen, bijvoorbeeld op het gebied van hernieuwbare restenergie. Vandaag is hij projectleider bij Ducoop; een coöperatie die is opgericht voor De Nieuwe Dokken en haar duurzame nutsvoorzieningen. Hij overschouwt de plaatsing en werking van alle technieken, met focus op de waterzuivering en de gebouwen in het midden van De Nieuwe Dokken. “De komende maanden duiken we de ondergrond in om alle technieken en leidingen te installeren, dan zijn tien extra ogen om alles mee in de gaten te houden zeer welkom”, lacht Dries.

Duurzaamheid in energie, water en mobiliteit

Maar over welke technieken gaat het precies? En wat doet deze coöperatie nog meer? Eén ding staat vast: ze schrijven de toekomst van het nieuwe wonen op internationaal niveau. Dries legt uit: “Ducoop voorziet in een aantal nutsvoorzieningen binnen De Nieuwe Dokken. Concreet ontwikkelen we enerzijds een warmtenet dat restwarmte haalt bij Christeyns, de zeepfabriek wat verderop, en die naar de wijk brengt. Anderzijds zorgen we voor een lokale zuivering van afvalwater en keukenafval. Door het lokaal te houden, kunnen we optimaal gebruik maken van waardevolle restanten als energiecomponenten en nutriënten, en ze op een efficiënte manier nieuw leven geven binnen de wijk. Het gezuiverde water krijgt bovendien ook nieuw leven bij Christeyns.”

En dan is er nog een derde pijler, mobiliteit: “op de daken van De Nieuwe Dokken zullen zonnepanelen staan. Die zonne-energie drijft zowel de technieken voor alle nutsvoorzieningen, als laadpalen voor het elektrisch wagenpark aan. Dat is een groot speerpunt voor de toekomst”, benadrukt hij, “de verbrandingsmotor moet eruit, de elektromotor erin.”

CO2-voetafdruk daalt met 70%

Je leest het al: de duurzame nutsvoorzieningen binnen De Nieuwe Dokken vormen een complex geheel van aparte technieken die uiteindelijk samen moeten kunnen functioneren. Ducoop zorgt dus niet alleen voor de bouw van de voorzieningen, maar gaat een niveau hoger: ze bekijken ook hoe je vraag en aanbod op elkaar afstemt. Dries: “de antwoorden op vragen als wanneer restwarmte geproduceerd wordt en wanneer mensen ze nodig hebben, moeten we op elkaar kunnen afstemmen en dus in balans brengen binnen een slim netwerk. Door deze Local Energy Community verhogen we de duurzaamheidsgraad, waardoor de CO2-voetafdruk van elke bewoner van De Nieuwe Dokken met 70% zal dalen.

““op de daken van De Nieuwe Dokken zullen zonnepanelen staan. Die zonne-energie drijft zowel de technieken voor alle nutsvoorzieningen, als laadpalen voor het elektrisch wagenpark aan. Dat is een groot speerpunt voor de toekomst””

Een future proof wijk van wereldniveau

Een bewoner van De Nieuwe Dokken mag trots zijn, want wat Ducoop waarmaakt is een innovatie op wereldniveau. “het systeem om alles met elkaar automatisch te laten communiceren in een slim netwerk is heel complex. In de meeste bouwprojecten wordt deze complexiteit zelfs niet aangegaan. We hanteren technieken die één voor één bewezen zijn op Europees en Vlaams niveau, maar geen enkel project combineert ze allemaal samen. Wij zijn zeker een pioniersrol aan het spelen”, vertelt Dries, “op congressen trekken ze grote ogen wanneer we ons verhaal vertellen. De hele wereld kijkt ernaar. En dat geeft veel energie om er elke dag aan verder te bouwen.”

Een future proof wijk die bewoners inspireert en motiveert

Door deze duurzame nutsvoorzieningen en het management ervan in een coöperatie te gieten, vormt De Nieuwe Dokken een future proof wijk die op lange termijn meer in handen is van de bewoners. “De bedoeling van de coöperatie is om bewoners intensief te betrekken bij het gebruik, en uiteindelijk het beheer van de duurzame diensten. Door dit steeds beter en efficiënter waar te maken, creëer je op termijn geldstromen die terugvloeien naar de bewoner zelf, aangezien elke bewoner automatisch aandeelhouder is van de coöperatie”, verklaart Dries.

Ducoop biedt niet alleen ecologisch en financieel voordeel voor de bewoner, meer nog: de coöperatie inspireert en motiveert. In mei 2018 was er een eerste Algemene Vergadering met een erg grote opkomst. In oktober 2018 vonden er focusgroepen plaats om te polsen naar het standpunt van de bewoners tegenover Ducoop en haar technieken, en hoe bewoners hen kunnen helpen in zaken als communicatie. Daaruit leerde Ducoop veel over de verwachtingen, en dat maakt niet alleen Dries enthousiast: “kopers van De Nieuwe Dokken vinden al onze diensten erg belangrijk en zijn blij dat ze de mogelijkheid krijgen om mee te stappen in dit verhaal. Bovendien maken sommigen door dat delen van informatie nog meer bewuste keuzes met betrekking tot de duurzame inrichting van hun appartement. Ze willen écht meedoen.”

Een voorbeeld voor de toekomst

Dries is ervan overtuigd dat een project als Ducoop de toekomst is: “we moeten investeren in deze nieuwe technologieën. Gasleidingen zullen plaats moeten ruimen voor warmtenetten, net zoals steenkool voor hernieuwbare energiebronnen. Het verschil met deze nieuwe bronnen is dat ze niet continu beschikbaar zijn, waardoor we slimme technologieën moeten hanteren. In dit project combineren we daarom twee revoluties die we over de wereld zien: één op vlak van duurzame technologie en één op het vlak van data en communicatie. Door een overkoepelend energiemanagementsysteem uit te bouwen zal de bewoner dus nooit moeten inboeten aan comfort, maar kan hij of zij toch duurzaam leven. Dit is een voorbeeld voor de toekomst.”

Meer info over Ducoop:

http://ducoop.be/

De innovatie wordt mede mogelijk gemaakt door Vlaamse en Europese projecten.

Local Energy Community: ROLECS project - Hermesfonds Vlaamse overheid

Blijf op de hoogte van dit project

Lead Source
AssignmentHelper