!

De Nieuwe Dokken, niet zomaar in Gent

De duurzaamheidsmeter van Gent zet in op verschillende thema’s binnen duurzaamheid, waaronder energie en klimaat. Hierdoor kan jij als bewoner van De Nieuwe Dokken op je beide oren slapen. Je bent immers zeker dat jouw woning werd gebouwd op maat van de toekomst, met aandacht voor duurzaamheid in elke stap van het proces.

Elk project wordt afgetoetst aan 10 belangrijke domeinen:

  • geïntegreerd projectproces
  • inplanting en inrichting
  • mobiliteit
  • natuurlijk milieu
  • water
  • grondstoffen en producten
  • energie
  • gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid
  • sociale en economische aspecten
  • innovatie

Met De Nieuwe Dokken scoorden we maar liefst meer dan 90% op de duurzaamheidsmeter van Stad Gent. Hoe komen we eigenlijk aan die hoge score?

Daarvoor gaan we even terug in de tijd: de Oude Dokken werd 15 jaar geleden gelanceerd als stadsvernieuwingsproject gelegen rond het Houtdok, het Achterdok en het Handelsdok. Het masterplan van de Oude Dokken zette de krijtlijnen uit voor een nieuwe invulling van de site. 

Als deelproject van dit masterplan geeft De Nieuwe Dokken opnieuw zuurstof aan het noorden van Gent. Het gaat om de herontwikkeling van voormalig havengebied waarvoor geen nieuwe open ruimte werd aangesneden, een zogenaamde brownfield ontwikkeling. 

De Nieuwe Dokken zorgt voor de creatie van een levendige en gezonde wijk. Je vindt er een mix van woningen en ondersteunende functies zoals een aantal horecazaken, commerciële ruimtes en kantoren. Die zorgen samen voor een goede sociaal - economische omgeving. Woningen zijn er voor ieders budget - zowel sociale, budget- als marktconforme woningen – én in verschillende woonvormen voor jong en oud zoals co-housing, grondgebonden woningen, appartementen en assistentiewoningen.

Binnen de wijk zijn ook drie gebouwen kandidaat voor het kwaliteitslabel BREEAM Excellent.

BREEAM: aan de hand van verschillende criteria, verdeeld over negen categorieën, wordt op objectieve wijze de duurzaamheid van een gebouw geëvalueerd. Op basis hiervan krijgt het gebouw uiteindelijk zijn classificatie.

Bovendien zorgt de BREEAM-methode ervoor dat alle stakeholders (van de leveranciers over het werfteam tot de bouwdirectie) bewust bezig zijn met duurzaamheid binnen het project. Iedereen is immers medeverantwoordelijk om binnen de verschillende categorieën een hoge score te behalen.

Op vlak van innovatie is deze nieuwe wijk bovendien een knap staaltje op maat van de toekomst. Zo zal het energieverbruik er bijzonder laag liggen, wordt er 70% minder CO2 uitgestoten en zelfs afval krijgt er een nieuw leven. De Nieuwe Dokken wordt tevens een fossielvrije wijk. Ook het water wordt lokaal gerecupereerd én gezuiverd. Het sluiten van deze kringlopen van energie, water en afval via de duurzaamheidscoöperatieve DuCoop dragen uiteraard in belangrijke mate bij aan de mooie score op de duurzaamheidsmeter.

Blijf op de hoogte van dit project

Lead Source
AssignmentHelper